Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

PLAKAT NA MATURZE. FERYJNE SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

22-01-2020
 
Zapraszamy na warsztaty dyskusyjne, podczas których będziemy analizować plakaty pod względem formy, treści oraz symboli i odniesień literackich, historycznych i politycznych. Prezentowane na wystawie dzieła będą punktem wyjścia do rozmów o uniwersalnych tematach, które pojawiają się na pisemnych i ustnych egzaminach maturalnych. Każde ze spotkań poświęcimy innemu zagadnieniu, które zostanie omówione w szerokim kontekście kulturowym, w nawiązaniu do literatury, historii i nurtów artystycznych. 
Zapraszamy do uczestniczenia w całym cyklu lub pojedynczych spotkaniach. Istnieje możliwość zamawiania zajęć o tej tematyce w dogodnych terminach przez grupy zorganizowane i klasy.
Informacje i zapisy bpysiewicz@mnw.art.pl
 
 
14 lutego / piątek / godz. 12.00 
Temat pierwszy: Krajobraz ojczysty. W poszukiwaniu obrazu Polski.
Macierz, ojcowizna, gniazdo, kraina obfitości mlekiem i miodem płynąca, praojczyzna... Poszukiwanie, nazywanie, określanie i obrazowanie tej mitycznej krainy będącej ostoją polskiej kultury stanowiło odwieczne wyzwanie dla pisarzy, poetów, malarzy czy muzyków. Prezentowane na wystawie plakaty będą punktem wyjścia do poruszenia zagadnień związanych historycznymi dziejami Polski, zmieniającego się terytorium i  geopolityką.  Podróżując po Polsce szlakiem wskazanym przez plakaty turystyczne i propagandowe odwiedzimy m.in. Wilno, Lwów, Kraków, Warszawę, Biskupin, bałtyckie porty oraz "ziemie odzyskane". Literackie opisy polskich pejzaży porównamy z symbolicznymi obrazami miast i krain.
WSTĘP BEZPŁATNY PO OKAZANIU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ.
 
17 lutego / poniedziałek / godz. 12.00 
Temat drugi: Rycerz, wieszcz, papież i noblista, czyli panteon bohaterów narodowych.
Woj piastowski, Zawisza Czarny czy husarz to pierwowzory współczesnych wizerunków żołnierzy ukazywanych w plakatach. Obok rycerzy i powstańców w zbiorze bohaterów spotkamy zarówno postacie historyczne – wodzów i mężów opatrznościowych jak Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski oraz ikony polskości: Chopina, Mickiewicza, Norwida. W plakatowym panteonie obecny jest też pierwszy Polak w kosmosie – Mirosław Hermaszewski, papież Jan Paweł II oraz laureaci nagród Nobla. Przedstawienia bohaterów przeszłości i teraźniejszości ulegały licznym modyfikacjom, bywały uwspółcześniane  jak na przykład wizerunek Chopin z dredami na plakacie Andrzej Pągowskiego. 
W czasie spotkania zastanowimy się co sprawia, że dana postać zajmuje pozycję nieśmiertelnej ikony polskości i jak wizualizacje jej osoby w różnych sztukach plastycznych mogą w tym pomóc.
WSTĘP BEZPŁATNY PO OKAZANIU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ.
 
18 lutego / wtorek  / godz. 12.00
Temat trzeci: Polonia, Matka Polka i Miss Polonia. Personifikacje i alegorie ojczyzny.
Figuralna personifikacja Polski to często umęczona i poddawana torturom kobieta, która podobnie jak mitologiczny Prometeusz poświęca się i cierpi dla dobra ogółu. Polonia bywa też przyrównywana do Matki Boskiej w scenie Piety lub roześmianej, roztańczonej dziewczyny w ludowym stroju. Analizując ikonografię Polonii, zastanowimy się jakie stereotypy na temat polskości funkcjonują wśród mieszkańców innych państw oraz które z nich dostrzegają sami Polacy.
WSTĘP BEZPŁATNY PO OKAZANIU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ
 
19 lutego / środa / godz. 12.00 
Temat czwarty Symbole i znaki narodowe. Sacrum i profanum.
Biało-czerwone barwy, orzeł, kontusz i  karabela, strój krakowski, gest Victorii czy kotwica Polski Walczącej to znaki silnie zrośnięte z pojęciem tożsamości. Są one używane podczas świąt i ceremonii państwowych ale również trafiają do sfery codzienności. Krawat w biało-czerwony pasy był znakiem nieistniejącej już partii politycznej a subkultury kibiców manifestują swoją odrębność  przy pomocy szalików i tzw. odzieży patriotycznej. Analizując wybrane plakaty przedstawiające motywy związane z identyfikacją narodową poszukamy nowych odczytań tradycyjnych motywów. Swobodne przekształcenia i manipulacje graficzne motywem białego orła w plakatach prezentowanych na wystawie otwierają pole zarówno do sporów i polemik na temat nienaruszalności symboli narodowych jak również do nowych, uwspółcześnionych interpretacji patriotyzmu.
WSTĘP BEZPŁATNY PO OKAZANIU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ
 
20 lutego / czwartek / godz. 12.00
Temat piąty: Kanon obowiązkowy. Ikonosfera lektur szkolnych.
Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka stanowią sferę konfrontacji różnorodnych odczytań tych dzieł. Są subiektywnym, graficznym komentarzem łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Dziady, Kordian, Nie -boska Komedia, Wesele czy Trans-Atlantyk to utwory będące wyjątkowym dziedzictwem, które co roku jest przekazywane jest w szkołach na lekcjach języka polskiego. Prezentowane na wystawie plakaty będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych interpretowanych ciągle na nowo zarówno przez grafików  jak również kolejne pokolenia czytelników.
WSTĘP BEZPŁATNY PO OKAZANIU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ
 
21 lutego / piątek / godz. 12.00 
Temat szósty: Historia ale jaka?
W polskim kalendarium historycznym, niektóre z wydarzeń trafiły do sfery popularnego dziedzictwa szeroko eksploatowanego w obrazie. Rocznice Bitwy pod Grunwaldem, Odsieczy Wiedeńskiej, czy Bitwy Warszawskiej znajdują szeroką reprezentację wizualną w plakatach. Wydarzenia te w kolejnych latach i zmiennych sytuacjach politycznych konstruowały odpowiednie wizje państwa. Historia była narzędziem polityki i propagandy, a zamierzchłej przeszłości nadawano nowe znaczenia. Omówimy plakaty prezentujące wydarzenia historyczne w celach nie tylko upamiętnienia ale także propagandy oraz przeanalizujemy ikonografię druków związanych z  ruchem Solidarności, Katyniem oraz katastrofą smoleńską.