Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Zmarł Krzysztof Lenk

W dniu 22 maja 2018 roku odszedł Krzysztof Lenk.
Niewiele jest osób, które mogą aspirować do tytułu niekwestionowanego autorytetu. Takim niewątpliwie był Krzysztof Lenk. Wielka indywidualność, grafik projektowy, pedagog i autor. W każdej z powyższych dziedzin można by mnożyć jego przymioty i osiągnięcia. Niewątpliwie był znaczącą osobowością. Z jego opinią należało się liczyć, gdyż mierzył rzeczy odpowiednią miarą, zachowując trzeźwy osąd i stosując obiektywną skalę ocen.


Dla polskiego i międzynarodowego środowiska grafików projektowych stanowił najwyższą instancję odwoławczą. Miało to uzasadnienie w jego wysokiej pozycji jaką wypracował żmudnie w trakcie swojej kariery zawodowej. Umiejętnie łączył pracę pedagogiczną z działalnością kreatywną. Poszerzał pole komunikacji w ramach infografiki tworząc nowe standardy współczesnej kultury wizualnej. W tej aktywności zawodowej miał wizjonerskie nieomal intuicje.  Niejednokrotnie wyprzedzał swoją wizją procesy, które dokonać musiały się nieuchronnie. Będąc o tym przekonany, starał się tego nauczać.


Duży respekt dla tradycyjnej konwencji statycznego obrazu potrafił pogodzić z prognozą nadchodzącej ery mediów dynamicznych i metamorfozą sfery informacji wizualnej. W tej dyscyplinie przysługuje mu tytuł pioniera, bo wyprzedzał swój czas. Potrafił jednocześnie zaszczepić swoim uczniom przeświadczenie, że takim wyzwaniom współczesności należy sprostać, bo umożliwia to nowoczesne instrumentarium dostępne w warsztacie grafika. Równie ważne było przeświadczenie, że nie można zlekceważyć całej dotychczasowej konwencjonalnej historii obrazu i reguł jego percepcji. Jej znajomość pozostaje nadal użyteczną wiedzą w tej profesji i jest warunkiem koniecznym skutecznego dyskursu. Tym swoim przekonaniom dawał wyraz w licznych publikacjach, dostępnych w kraju oraz licznym wykładom i odczytom jakie wygłaszał na całym świecie. Był zarówno czytany, jak i słuchany, bo jego przesłanie ułatwiało orientację w epoce nawarstwiającego się wizualnego chaosu. Podpowiadał i nauczał jak się przed tym bronić, by zachować to, co stanowi o tożsamości kultury rozumianej jako suma pozytywnych doświadczeń i wartości i co daje się zilustrować i naocznie pokazać. W tym widział też rolę typografii i jej nadrzędną funkcję w dziedzinie kultywowania tradycji. Zachowywał niekiedy krytyczny stosunek do nasze dziedzictwa. Waloryzował to co wytrzymało próbę czasu i stanowiło realny wkład do globalnego katalogu ikonosfery. Szanował dokonania czasu minionego, ale nie tolerował epigonów i bałwochwalczego odwoływania się do wyczerpanych formuł i dewaluujących się mitów. Był wymagającym obserwatorem i animatorem zdarzeń. Wyczuwał puls zmieniającego się czasu. Widział nowe możliwości i przydatność ekspansywnych technologii. Był przekonany, że nawet będąc pod ich presją, obowiązkiem grafika jest porządkowanie struktur wizualnych, klarowanie sensu i podejmowanie dialogu z odbiorcą przekazu, bo takie są odwieczne kryteria zachowania ciągłości transmisji danych dla każdej społeczności. Była to postawa idealistyczna, kojarzona z donkiszoterią, ale niewątpliwie wielu udało mu się do niej przekonać, a może nawet znaleźć wyznawców. Sam zresztą to udowadniał swoim przykładem zachowując witalną wiarę w swoją misję do końca swoich dni.


Odszedł w dniu promocji swojej ostatniej książki „Podaj dalej. Design, nauczanie, życie” w warszawskim MSN. Tym samym stała się ona jego testamentem dla potomnych.


Krzysztof Lenk (1936-2018). Projektant graficzny, pedagog, konsultant w dziedzinie projektowania informacji. Absolwent katowickiego oddziału Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1961 roku). W latach 1990-2000 dyrektor kreatywny studia Dynamic Diagrams, którego był - wraz z Paulem Kahnem - współzałożycielem. Wykładowca Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1973-1982), oraz wieloletni pedagog – jako pierwszy Polak w historii tej uczelni - Rhode Island School of Design w Providence (1982-1010). W 2011 roku otrzymał doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, oraz „Srebrną Laskę” - odznaczanie za wybitne osiągnięcia pedagogiczne, przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pośród wielu dziedzin projektowania graficznego, plakat dla profesora Krzysztofa Lenka był medium szczególnym – poświęcał mu uwagę zarówno jako autor, ale również jako jego uważny i krytyczny obserwator. Profesor Krzysztof Lenk był również autorem licznych publikacji poświęconych metodologii nauczania i teorii projektowania. Nakładem wydawnictwa słowo/obraz/terytoria ukazały się „Projekty i bazgroły” (2009), oraz „Krótkie teksty o sztuce projektowania” (2011). Ostatnia publikacja - „Podaj dalej. Design, nauczanie, życie” (Wydawnictwo Karakter, 2018) - to zapis wywiadu-rzeki, przeprowadzony z profesorem Krzysztofem Lenkiem przez Ewę Satalecką.