Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
2009

Le siècle français
Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich

25-08-2008

Komisarze wystawy: Iwona Danielewicz, Justyna Guze

 

Strona internetowa towarzysząca wystawie www.sztukafrancuska.mnw.art.pl

 

Spot reklamowy


Największa w historii Muzeum Narodowego w Warszawie prezentacja sztuki francuskiej XVIII wieku. Pokazane zostaną obrazy i rysunki najbardziej znanych artystów tego czasu jak: François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Jean-Baptiste Greuze, Nicolas Lancret, Elisabeth Vigée-Lebrun, Nicolas de Largillierre, Hubert Robert, Claude-Joseph Vernet, Antoine Watteau.

 

Celem naszym jest zaprezentowanie sztuki XVIII stulecia w całym jej bogactwie i różnorodności, od późnego baroku, poprzez rokoko, po klasycyzm; od malarstwa historycznego i religijnego, do portretu, pejzażu i tematyki rodzajowej. Pragniemy pokazać wyjątkowy charakter sztuki francuskiej XVIII wieku oraz jej wpływ na całą ówczesną Europę, kulturotwórczą rolę Francji i zasięg jej oddziaływania na sztuki plastyczne. Wystawa i towarzyszący jej katalog będą starały się też – przynajmniej częściowo - zrekonstruować historię kolekcjonowania dzieł francuskich w Polsce.

 

Wystawimy 70 obrazów olejnych oraz ok. 100 rysunków, akwarel i pasteli najliczniej reprezentowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Z polskich zbiorów publicznych zostały wypożyczone dzieła z Muzeów Narodowych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, z Zamku Królewskiego w Warszawie, z Pałacu w Wilanowie i Łazienkach Królewskich, z Muzeum Książąt Czartoryskich i z Pałacu w Jabłonnnej (PAN) oraz z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Udało się nam również zaprezentować dzieła z kolekcji prywatnych.

 

Sądzimy, że wystawa sztuki francuskiej XVIII wieku będzie kolejnym ogniwem w serii znaczących wystaw malarstwa europejskiego, jakie Muzeum Narodowe w Warszawie  przygotowało w ostatnich latach.

 

Mecenasem Wystawy jest operator sieci Plus

 

Współpraca Instytut Francuski w Warszawie