Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wystawy

Kalendarium


1968

1. Laureaci I Międzynarodowego Biennale Plakatu: Jan Lenica (Polska), Kazumasa Nagai (Japonia),
    Hiroshi Tanaka (Japonia)
2. Wojciech Zamecznik (1923-1967), wystawa zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci artysty
3. Wystawa plakatu z okazji V Zjazdu PZPR

1969

4. Tradycje plakatu polskiego 1899-1969
5. Znaki
6. Radziecki plakat polityczny

1970

7. Plakat polski i obcy 1964-1970, wystawa ze zbiorów własnych
8. Laureaci II Międzynarodowego Biennale Plakatu: Yusaku Kamekura (Japonia), Julian Pałka
   (Polska), Andy Warhol (USA)
9. Plakat reklamowy, wystawa ze zbiorów własnych

1971

10. Plakat kubański "Salon Nacional de Carteles 26 Julio
11. Plakat polityczny WAG
12. Słowo i obraz, wystawa ze zbiorów Museum of Modern Art w Nowym Jorku
13. Plakat polski 1968-1971, wystawa ze zbiorów własnych
14. Plakat secesyjny, wystawa ze zbiorów Morawskiej Galerii w Brnie

1972

15. Plakat sportowy w świecie, wystawa zorganizowana pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Roku Olimpijskim 1972
16. Laureaci III Międzynarodowego Biennale Plakatu: Jukka Veistola, Tapio Salmelainen,
    Peter Lindholm (Finlandia), Henryk Tomaszewski (Polska), Armando Testa (Włochy)
17. W rodzinie bratnich narodów, wystawa zorganizowana z okazji 50-lecia powstania ZSRR

1973

18. Tarcze strzelnicze, wystawa ze zbiorów czechosłowackich
19. Belgijski plakat secesyjny, wystawa ze zbiorów L. Wittamera-Decamps z Brukseli
20. Plakat turystyczny w świecie, wystawa zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia turystyki polskiej

1974

21. Bezpieczeństwo i higiena pracy w plakacie Polski Ludowej, wystawa zorganizowana w roku jubileuszowym 30-lecia PRL
22. Laureaci IV Międzynarodowego Biennale Plakatu: Roman Cieślewicz (Polska), André François
   (Francja), Shigeo Fukuda (Japonia)
23. Bezpieczeństwo na drogach świata, wystawa ze zbiorów własnych
   
1975

24. Warszawa w zwierciadle plakatu 1892-1975, wystawa ze zbiorów własnych zorganizowana z okazji
30-lecia wyzwolenia Warszawy
25. 30-lecie Wielkiego Zwycięstwa, wystawa radzieckiego plakatu politycznego, z okazji Dni Kultury Radzieckiej w Polsce
26. Polski plakat teatralny, wystawa ze zbiorów własnych zorganizowana z okazji Międzynarodowego Sezonu Teatru Narodów
27. Typo-art plakatu, wystawa zorganizowana z okazji XV Międzynarodowego Kongresu Association Typographique Internationale w Warszawie
28. Polskie liternictwo drukarskie, wystawa zorganizowana z okazji XV Międzynarodowego Kongresu Association Typographique Internationale w Warszawie
 

1976

29. Wystawy Jana Jaromira Aleksiuna, Jerzego Czerniawskiego, Jana Sawki,
    Eugeniusza Get-Stankiewicza
30. Laureaci V Międzynarodowego Biennale Plakatu: Dietrich Schade i Jürgen Stock (NRD),
    Tadanori Yokoo (Japonia)
31. Pokój – rozbrojenie – współpraca, wystawa zorganizowana z okazji 25 rocznicy powstania Féderation Internationale des Resistants
32. Plakat hiszpański, wystawa plakatów ofiarowanych przez Ministerstwo Informacji i Turystyki Hiszpanii

1977

33. Sztuka plakatu w Polsce, wystawa ze zbiorów własnych
34. Trzy wieki plakatu francuskiego, wystawa ze zbiorów Musée des Arts Décoratifs w Paryżu
35. Sztuka plakatu w Polsce, wystawa ze zbiorów własnych

1978

36. Plakat Republikańskiej Hiszpanii 1936-1939, wystawa ze zbiorów własnych i czechosłowackich
37. Laureaci VI Międzynarodowego Biennale Plakatu: Makoto Nakamura (Japonia), Jean Robert
   (Szwajcaria), Waldemar Świerzy i Mieczysław Wasilewski (Polska)
38. Sztuka plakatu w Polsce, wystawa ze zbiorów własnych
   
1979

39. Międzynarodowy plakat czerwonokrzyski, wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia PCK
40. Dziecko w sztuce plakatu, wystawa ze zbiorów własnych zorganizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka
41. Międzynarodowy plakat lotniczy, wystawa zorganizowana z okazji 50-lecia PLL LOT
42. Plakat olimpijski, wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego


1980

43. Wspólna droga wspólny cel, wystawa plakatów polskich i radzieckich z międzynarodowego
    konkursu na plakat poświęcony przyjaźni polsko-radzieckiej
44. Laureaci VII Międzynarodowego Biennale Plakatu: Holger Matthies (RFN), Shigeki Miyama
    (Japonia), Jan Sawka (Polska)
45. Plakat muzyczny, wystawa zorganizowana z okazji X Międzynarodowego Konkursu
    Pianistycznego im. F. Chopina

1981

46. Radziecki plakat filmowy lat dwudziestych, wystawa ze zbiorów Biblioteki im. W.I. Lenina w Moskwie
47. Inspiracje ludowe w plakacie, wystawa ze zbiorów własnych
48. Polski plakat społeczno-polityczny 1945-1981

1982

49. Polski plakat kulturalny, wystawa ze zbiorów własnych1983

50. Plakat cyrkowy
    
1984

51. X Biennale Plakatu Polskiego - Katowice 83
52. Transformacje 1944-1984, wystawa ze zbiorów własnych zorganizowana z okazji 40-lecia PRL
53. Laureaci VIII Międzynarodowego Biennale Plakatu: Grapus (Francja), Jan Młodożeniec (Polska), Rambow, Lienemeyer, Van de Sand (RFN)
    
1985

54. Pamięci Tadeusza Trepkowskiego, wystawa zorganizowana dla uczczenia 30 rocznicy śmierci artysty
55. Na obrzeżu - plakat kulturalny środowiska studenckiego, wystawa ze zbiorów Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego ALMA-ART w Poznaniu
56. Współczesny plakat japoński, wystawa zorganizowana we współpracy z The Japan Foundation w Tokio
57. Plakaty z kolekcji Muzeum Plakatu w Essen

1986

58. Najlepszy plakat Warszawy 1960-1985, wystawa plakatów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez Krajową Agencję Wydawniczą, „Życie Warszawy” i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy
59. Laureaci IX/X Międzynarodowego Biennale Plakatu: Frieder Grindler (RFN), Wiktor Sadowski (Polska), Makoto Saito (Japonia)
60. 100+ 1 lat plakatu węgierskiego, wystawa ze zbiorów węgierskich

1987

61. I Międzynarodowy Salon Plakatu - Paryż 1986, wystawa zorganizowana przez Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP) w Paryżu pod auspicjami UNESCO
62. Idea i forma w plakacie polskim 1892-1944, wystawa ze zbiorów własnych
63. Forma i treść w plakacie polskim 1944-1955, wystawa ze zbiorów własnych


1988

64. Wiosenny Salon Plakatu Polskiego
65. II Międzynarodowy Salon Plakatu - Paryż 1987, wystawa zorganizowana przez Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP) w Paryżu pod auspicjami UNESCO
66. Laureaci XI Międzynarodowego Biennale Plakatu: Takashi Akiyama (Japonia),
    Kyllikki Salminen (Finlandia), Rosmarie Tissi (Szwajcaria)

1989

67.    Polska Szkoła Plakatu 1956-1965
68.    Najlepsze Plakaty Świata, Paryż 1988
69.    II Wiosenny Salon Plakatu Polskiego
70.    200 lat Rewolucji Francuskiej
71.    Luigi Castiglioni . Eksplozja twórczej fantazji

1990

72.    III Wiosenny Salon Plakatu Polskiego
73.    Laureaci XII MBP: Shin Matsunaga (Japonia), Henryk Tomaszewski (Polska), Masuteru Aoba (Japonia)
74.    Fiński Plakat XX wieku
75.    Nigdy więcej Hiroszimy, wystawa plakatów japońskich

1991

76.    IV Salon Plakatu Polskiego
77.    Metamorfozy Plakatu Polskiego 1966-1972
78.    Jan Sawka - Powroty


1992

79.     100 Najlepszych Plakatów Japońskich
80.    V Wiosenny Salon Plakatu Polskiego
81.    Vives les Graphistes

1993

82.    Droga do Edo. Krajobrazy Japonii w drzeworycie Ukiyo-e
83.    VI Wiosenny Salon Plakatu Polskiego
84.    Tadeusz Gronowski 1894-1990 plakaty, projekty, grafiki

1994

85.    14 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
86.    Per Arnoldi - 150 plakatów
87.    VII Salon Plakatu Polskiego

1995

88.    Historia Plakatu Polskiego
89.    Plakat duński, wystawa ze zbiorów Muzeum Sztuki Użytkowej w Kopenhadze
90.    Shigeo Fukuda - 150 plakatów
91.    Obrazy kina - akt I, wystawa współczesnych plakatów filmowych
92.    Trio Sarajewo, wystawa plakatów z Sarajewa
93.    Obrazy kina - akt II, wystawa współczesnych plakatów filmowych

1996

94.    Ateny - Atlanta 100 lat Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki
95.    15 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
96.    Współczesny Plakat Japoński
97.    Opera - Komiks. Obrazy z Francji
98.    O mordzie na łbie - Eugeniusz Get Stankiewicz

1997

99.    8 Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy VIDICAL’97
100.    Historia Plakatu Polskiego
101.    Waldemar Świerzy – plakaty, wystawa indywidualna
102.    180 lat Giełdy Warszawskiej
103.    Sprzątajmy Ziemię, wystawa pokonkursowa dziecięcych projektów plakatów
104.    Kiyoshi Awazu w Polsce
105.    Otwarte Koło
106.    Terra - III Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos
107.    VIII Salon Plakatu Polskiego
108.     Plakat i rysunki twórców meksykańskich. Ameryka 500 lat później
109.     Approche - Zbliżenie - aspekty francuskiej twórczości graficznej1998

110.    9 Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy VIDICAL’98
111.    In Memoriam Roman Cieślewicz
112.    Pierre Mendell, wystawa indywidualna
113.    16 Międzynarodowe Biennale Plakatu
114.    Prace na papierze, malarstwo, rysunek, grafika, wystawa prezentująca wyniki konkursu zorganizowanego przez ONZ
115.    Christo i Jeanne Claude
116.    Laureaci 15 Międzynarodowego Biennale Plakatu: Koji Mizutani (Japonia), U.G. Sato (Japonia), Andrey Logvin (Rosja)
117.    Plakat Japoński

1999

118.    10 Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy VIDICAL’99
119.    Futbol Francuski
120.    Lustyk i Fridman
121.    Ach jaka pyszna! Polska reklama w plakacie do 1939 roku
122.    Prace na papierze, malarstwo, gwasz, technika mieszana, wystawa prezentująca wyniki konkursu zorganizowanego przez ONZ
123.    Nieślubne dzieci Toulouse Lautreca, wystawa z kolekcji Michała Poniża
124.    Henryk Tomaszewski – plakaty
125.    Plakat chopinowski
126.    IX Salon Plakatu Polskiego
127.    Japońskie drzeworyty Adachi Hanga
128.    Conakty
129.    Portfolio 2000, wystawa plakatów i kalendarzy

2000

130.    11 Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy VIDICAL 2000
131.    Bezpieczeństwo przede wszystkim
132.    Plakaty - Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy
133.    17 Międzynarodowe Biennale Plakatu
134.    Rozjaśnienie ziemi
135.    Seymour Chwast, wystawa indywidualna