Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wystawy

Orbis pictus. Globalny przekaz – krytyczna diagnoza. Raport milenijny w 100 plakatach

Marcin Władyka,...

Orbis pictus. Globalny przekaz – krytyczna diagnoza. Raport milenijny w 100 plakatach

7 grudnia 2016 - 19 lutego 2017

Galeria Główna
Kurator wystawy: Mariusz Knorowski

Przedmiotem wystawy jest syntetyczny opis rzeczywistości na przełomie tysiąclecia (millenium) w oparciu o prace prezentowane w ramach 17. i 18. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Wszystkie dzieła pochodzą z obu kolekcji plakatu Muzeum Plakatu w Wilanowie. W większości są to plakaty wykonane na zlecenia konkretnych wydawców (instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, komitetów społecznych, agend ONZ etc.) działających w określonej sprawie, prowadzących kampanie lub akcje informacyjne oraz wypowiedzi autorskie poszczególnych twórców.


Z blisko tysiąca plakatów - zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w wystawach w latach 2000-2002, wyodrębnione zostały te, które odnoszą się do problematyki współczesnego świata. Mają więc globalny, ogólnoludzki wymiar i powszechny charakter. W większości interweniują w określonej sprawie, której ważność artykułowana była w debacie publicznej.


Prace zostały podzielone według następujących kategorii tematycznych: Millenium – jako moment refleksji w czasie dot. status quo naszego świata, Cywilizacja – kultura, Współistnienie – tolerancja – ekumenizm, Komunikacja – technologie – integracja, Kondycja ludzka, Prawa człowieka i obywatela, Wojna i pokój, Polityka i jej konsekwencje, Alerty – zagrożenia – plagi – ryzyka, Natura – środowisko (ekologia).


Każda z wytypowanych prac dotycząca określonego zagadnienia posiada zazwyczaj szerszą reprezentację. Pozwala to na ocenę, że pewne zjawiska, procesy, zagrożenia znajdowały się w polu widzenia wielu twórców. Podobnie wygląda topografia autorów pochodzących z różnych kontynentów i środowisk oraz różnych generacji. Przyjęte kryteria doboru pozwalają także na pewne uogólnienia w zakresie formowania wypowiedzi artystycznych za pomocą zbliżonych schematów obrazowych i ikonograficznych, repertuaru znaków i symboli.
Wystawa jest opowieścią o świecie współczesnym przekazywaną za pomocą komunikatów wizualnych. Nie jest to kompletny katalog aktualnych problemów, ale w dużym stopniu wyczerpuje rejestr spraw najważniejszych i ogólnie dyskutowanych.
Mariusz Knorowski