Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wystawy

Prawa kobiet = Prawa człowieka

Prawa kobiet = Prawa człowieka. Plakaty na temat nierównych praw obu płci, przemocy i dyskryminacji

28 kwietnia - 1 października 2017

Galeria Format B2

Kuratorka wystawy: Elizabeth Resnick

Koordynacja ze strony Muzeum Plakatu: Izabela Iwanicka, Aleksandra Oleksiak

 

Prawa kobiet = Prawa człowieka to trafny tytuł wystawy plakatów dotyczących obrony praw kobiet. Sformułowanie to używane przez ruch na rzecz praw kobiet, było także tytułem ważnego przemówienia Hillary Rodham Clinton podczas Czwartej Światowej Konferencji ONZ w sprawie kobiet, która miała miejsce w Pekinie w 1995 roku. W swoim wystąpieniu Hillary Clinton podkreśliła, że "gdyby określenie prawa kobiet było zamienne z terminem prawa człowieka, świat byłby lepszym miejscem, ponieważ prawa człowieka to prawa kobiet, tych które wychowują dzieci naszego świata, opiekują się osobami starszymi, prowadzą firmy, pracują w szpitalach, walczą o lepszą edukację i lepszą opiekę zdrowotną”.

Sytuacja  nierównego traktowania obu  płci jest wciąż głęboko zakorzeniona w każdym społeczeństwie. Kobiety nadal nie mają dostępu do godnej pracy, są ofiarami segregacji zawodowej oraz różnic płacowych. Kobietom często odmawia się dostępu do podstawowej edukacji i opieki zdrowotnej, cierpią z powodu przemocy i dyskryminacji, są niedostatecznie reprezentowane przy podejmowaniu ważnych decyzji politycznych i gospodarczych.

W wielu kulturach patriarchalnych kobieca seksualność jest w dużej mierze kontrolowana i określana przez mężczyzn, a kobiety mają minimalną kontrolę nad własnym ciałem. Przemoc seksualna stosowana przez mężczyzn często ma swoje źródło w ideologii dającej mężczyznom prawo do seksualnego wykorzystywania kobiet, a systemy społeczne dają kobietom niewiele prawnie usankcjonowanych możliwości odrzucania propozycji seksualnych. To przyzwolenie może przybierać różne formy, w zależności od danej kultury. Prawa człowieka, a tym samym prawa kobiet są łamane każdego dnia - gwałt i brutalność w stosunku do kobiet stają się narzędziem w czasie konfliktu zbrojnego. To kobiety i dzieci stanowią większość uchodźców na całym świecie. Wówczas, gdy kobiety nie mają wpływu na zmiany polityczne, stają się jeszcze bardziej narażone na nadużycia.

Wystawa prezentuje plakaty projektowane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Jej celem jest nagłośnienie tematu i pomoc w zrozumieniu jak istotną rolę powinni odgrywać sami obywatele w procesie ochrony i propagowania praw człowieka, w przezwyciężaniu stereotypów związanych z nierównym traktowaniem obu płci, a także promowaniu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz ochronie dziewcząt i kobiet przed przemocą.

Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i ich uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne
i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na pełny rozwój.

Plakaty-mówiąc jednym wizualnym głosem-zostały zaprojektowane tak, aby wzbudzać u odbiorców poczucie współodpowiedzialności, chęć rzucenia wyzwania panującym postawom, a także nakłonić do walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Mają wywołać dyskomfort, poruszyć i skłonić do empatii.

 

Elizabeth Resnick, Profesor projektowania graficznego, Massachusetts College of Art and Design, Boston, Massachusetts USA