Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Konkurs na plakat "Pandemia? Kryzys!" rozstrzygnięty

12-04-2021
I nagroda: Łukasz...
II nagroda:...
III nagroda: Marek...
Wyróżnienie:...
Wyróżnienie:...
Wyróżnienie: Marek...
Wyróżnienie:...
Wyróżnienie:...
Wyróżnienie: Tomasz...
Wyróżnienie:...
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt plakatu PANDEMIA? KRYZYS! zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu | Galeria Sztuki Współczesnej IMO we współpracy ze Starosądecką Fundacją Kultury (Współorganizator).
 
Patronat nad konkursem objęło: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Galeria Plakatu Kraków, Dydo Poster Gallery, blog o sztuce Minerva i inicjatywa Kultura w Kwarantannie.
 
Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszenie przyjęli wybitni znawcy sztuki plakatu:
Krzysztof Dydo – kolekcjoner i ekspert,
Mariusz Knorowski – historyk i krytyk sztuki, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Wojciech Kwaśniewski – artysta i pedagog, kierownik pracowni projektowania plakatu krakowskiej ASP,
organizatora reprezentowała Małgorzata Kaczmarska – artystka wizualna i dyrektorka artystyczna galerii IMO.
 
UZASADNIENIE WERDYKTU JURY
 
Konkurs dotyczył kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekiwaliśmy odważnych prac komentujących sytuację sektora kultury i artystów, ale także każdego człowieka, w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji.
 
Doceniamy ilość prac (1190), które wpłynęły na konkurs, nie tylko z Polski, ale z ponad dziesięciu krajów z różnych kontynentów. Problem, którego dotyczy konkurs jest ogólnoświatowy i ma charakter opresyjny, co odzwierciedlały zgłoszone prace. Jury konkursu z satysfakcją odnotowało fakt bardzo zróżnicowanego spojrzenia na pandemiczny pejzaż. Zwróciło uwagę na czytelność i siłę przekazu większości nadesłanych prac, lapidarność ujęcia i różnorodność użytych środków wyrazu, w tym prace z aktywnym wykorzystaniem typografii jako elementu kreacji artystycznej i anegdotycznej.
 
Większa część nagrodzonych prac w sposób formalnie syntetyczny i merytorycznie zwięzły puentuje i określa pandemiczną sytuację, jej konsekwencje i wpływ na różne aspekty życia: kulturę, edukację, konsekwencje ekonomiczne, wreszcie na kondycję psychiczną jednostki czy naderwanie więzi społecznych.
 
Należy podkreślić, że duża grupa plakatów, która nie znalazła się w ścisłym finale konkursu, reprezentowała wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Są to prace odpowiadające założeniom ideowym konkursu, odnosząc się do proponowanego zagadnienia w sposób wnikliwy, analityczny lub – co równie cenne – bazuje na tonie emocjonalnym. Prace te otrzymały rekomendację członków jury do prezentacji na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej IMO w Starym Sączu. Za ostateczny wybór, zgodnie z regulaminem, odpowiedzialny jest organizator konkursu. Deklaruje, że wybrane do wystawy prace będą sukcesywnie upubliczniane w mediach społecznościowych galerii IMO (facebook, Instagram), a ich autorzy otrzymają zaproszenie drogą mejlową do udziału w wystawie w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od publikacji niniejszego werdyktu.
 
NAGRODY. Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących laureatów konkursu:
 
I nagroda: Łukasz Zwolan, Theatre before | Theatre after
 
Za monumentalny i jednoznacznie kojarzony znak przywołujący na myśl wieko trumny, obrazujący sytuację teatru w czasach pandemii. Subtelnie zaznaczona linia symetrii dla sytuacji przed i po – w sensie uniwersalnym kojarzona może być z dramatycznym dylematem Hamleta (być albo nie być). W interpretacji bardziej dosłownej obrazuje kondycję teatru w sytuacji zamknięcia, czyli pozbawienia go publiczności, niezbywalnego elementu fenomenu teatru, który zakłada obecność widza jako warunku koniecznego autentycznej gry aktorskiej.
 
II nagroda: Katarzyna Nachman, Prosimy o dokarmianie artystów
 
Za wzruszającą inscenizację graficzną z apelem o wsparcie artystów, którzy w zaistniałej sytuacji wymagają szczególnej opieki i troski ze strony publiczności. Odwołanie się do stereotypu artysty jako lekkoducha lub niebieskiego ptaka (beret jako atrybut) ma w tym przypadku poruszający, ale i sympatyczny sens. Jeżeli chcemy cieszyć się ich obecnością i słuchać ich śpiewu, winniśmy im pomoc w każdy możliwy sposób i w geście solidarności.
 
III nagroda: Marek Maciejczyk, Beznadzieja
 
Za ciekawy pomysł graficzny wykorzystujący motyw palety barw – wielobarwnej tęczy sprowadzony do wersji monochromatycznej. Tym samym pozytywna poetyka nadziei, związana z tym zjawiskiem i ekspresją koloru, przeobraża się w ponury znak obrazujący szarość egzystencji, która nie zapowiada zmiany na lepsze.
 
WYRÓŻNIENIA. Komisja Konkursowa wskazała 7 wyróżnionych projektów, ich autorami są:
 
Kamil Barszczewski
Karolina Boruszewska
Marek Osman
Przemysław Paliwoda
Martyna Sarna-Wojdyła
Tomasz Stachura
Jakub Wójtowicz
 
GRATULUJEMY LAUREATOM, IM I POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY SUKCESÓW ARTYSTYCZNYCH!
 
Krzysztof Dydo, Mariusz Knorowski, Wojciech Kwaśniewski, Małgorzata Kaczmarska
 
Obrady jury odbyły się w kilku etapach, ostateczny werdykt zapadł podczas obrad on-line w dniu 7 kwietnia 2021 r.