Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
2009

Tyritake – antyczne miasto na kresach

16-12-2009

Pokaz fotografii z wykopalisk Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” w Muzeum Narodowym w Warszawie.


Muzeum Narodowe w Warszawie po 50 latach ponownie rozpoczęło wykopaliska w Kerczu na Krymie. Polska Misja Archeologiczna „Tyritake” tym razem pracuje na terenie antycznego greckiego miasta o takiej właśnie nazwie, położonego około 12 km na południe od centrum współczesnego Kerczu (starożytny Pantikapajon).


Pantikapajon był stolicą Królestwa Bosporańskiego – jednego z ciekawszych państw starożytności. Istniało ono w niezmienionych granicach niemal tysiąc lat, co jest swoistym rekordem w starożytności. Jako państwo kresowe przyswajało kultury sąsiednich plemion barbarzyńskich – najpierw Scytów a później Sarmatów. W efekcie powstała niepowtarzalna i niezwykle interesująca mieszanina kultury greckiej i koczowniczej. 


Celem pracy polskich archeologów jest, oprócz pogłębiania wiedzy o ewolucji antycznej cywilizacji na krańcach ówczesnego świata, także współpraca z ukraińskimi kolegami w stworzeniu pierwszego na tamtym obszarze antycznego parku archeologicznego. Pracownicy Muzeum Kerczeńskiego oraz Ukraińskiej Akademii Nauk wiele już w tej sprawie osiągnęli: odrestaurowano ponad sto metrów bieżących antycznych fortyfikacji a także, przy naszym udziale, zaplanowano częściową rekonstrukcję najstarszego zachowanego w tym regionie chrześcijańskiego kościoła – bazyliki z końca V w. po Chr.


W ciągu 2 sezonów pracy w Tyritake udało się odsłonić spory fragment greckiego miasta – w tym część archaicznych (koniec VI w. przed Chr.) murów obronnych oraz fragment późno-antycznego domu i średniowiecznej (chazarskiej?) ziemianki. Wiadomo już, że wykop znajduje się w samym centrum antycznej Tyritake i można oczekiwać ciekawych odkryć w przyszłości.


Do powstania prezentowanych na wystawie zdjęć przyczynili się wszyscy polscy członkowie misji: Marcin Matera, Inga Głuszek, Wiesław Małkowski, Bartosz Wojciechowski oraz kierownik misji - Alfred Twardecki.